Kami sa kangkongan: isang maikling satiriko

 

Kami sa kangkonganKami ang tunay na mukha at kalagayan ng bansa — mga taong salat sa lahat ng bagay at sumasala sa oras.  At kung magkaminsan pa ay tinatratong mga yagit ng lipunan ng mga kababayan na angat sa buhay.

Subalit tuwing ikatlong taon ay tila himala na panandaliang bumubuti ang pakikitungo sa amin ng mga tinitingala sa lipunan.  Dahil lang naman ito sa dami ng aming mga bilang.  Tuwing halalan ay nililigawan at binibili ang aming mga boto dahil sa kami ang pikit-matang naglulukluk sa mga naghahari-harian sa bansang ito.  Pulitika ng sikmura wika nga.

Ang aming mga kamay at masel ang nagpapaikot ng mga gulong ng industriya na pinanggagalingan ng kabuhayan at yaman ng bansa.  Kahit minsan ba ay sumagi sa inyong mga isip kung papaano kami nabubuhay sa kaunting mumo na kapalit ng aming mga dugo, pawis at luha?  Kung nagkataon na kapanahunan pa ngayon ni Lapu-lapu, mga aliping namamahay ang itatawag sa amin.  Maliban nga lang sa mga Intsik na ang panginoon namin ngayon.

Sa pamamagitan ng aming mga araro at lambat ay kumakain ang marami.  Kakatwa subalit totoo na kami mismo ay wala halos makain at mistulang mga manok na isang kahig isang tuka.  At kung minamalas-malas pa nga ay ilang kahig na hindi pa makatuka.

Ang kalinisan at kaayusan ng mga lungsod at mararangya ninyong tahanan ay bunga ng aming mga abang tungkulin at gawain sa araw-araw.  Habang kayo at ang inyong sambahayan ay masayang nagsasalo-salo sa masaganang hapunan, naiisip ba ninyo kung gaano karami sa amin ang makakatulog na lang ngayong gabi ng walang laman ang mga sikmura?  Kung sabagay, ang nakikita lang ninyo sa aming mga buhay ay ang aming hindi-mapigilang pagdami ng mga anak, na tampulan ng inyong mga tuya at sisi tuwing may magaganap na kalamidad at kapabayaan ang pamahalaan sa mga kalungsuran.

Wala kaming kakayahang buhayin ng maayos ang aming mga sarili, subalit milyon ang pinapasan at itinataguyod namin.  Ang aming mga balikat ang tuntungan ninyo upang maabot ang inyong mga pangarap at tagumpay sa buhay.  Huwag lang pakadiinan ang pagtapak sa amin at kami man, kagaya ninyo, ay may pakiramdam ding mangalay at masaktan.  Baka bumigay ang aming mga tuhod at tuloy ay mangahulog kayo mula sa inyong matayog na kinalalagyan.

Ang isang sambayanan na walang kasagutan sa kagutuman at kahirapan ay hindi makakasumpong ng katahimikan at walang panloob na seguridad.

 
May Akda:  Rene “RC” Catacutan
Inilathala noong Mayo 27, 2014
Lungsod ng Pasig, PILIPINAS
 

Kaugnay na mga Larawan

Urban poor shanties

Makeshift urban poor dwellings against the background of high rise buildings (photo credit: youronevoicecanmakeadifference).

Garbage scavengers

Garbage scavengers, a “by-product” and symbol of grinding poverty in the country (photo credit: photoartsforums.com).

Department of Labor and Employment

Department of Labor and Employment, purveyor of contractualization of labor in the country (photo credit: Wikipedia).

SM Mall of Asia

SM Mall of Asia, one of a chain of Shoemart department stores all over the country and one of the biggest employers of contractualized labor in the country (photo credit: whereinmanila.com).

Contractual factory workers

Contractual workers at a sardines cannery (photo credit: inquirer.net).

Robinsons Galleria

Robinsons Galleria, one of a chain of Robinsons department stores all over the country and one of the biggest employers of contractualized labor in the country (photo credit: pic2fly.com).

Subsistence rice farmer

Subsistence rice farmer using the traditional method of farming with wooden plow and carabao (water buffalo) in the Philippines (photo credit: featurepic.com).

Subsistence fishermen

Subsistence fishermen (photo credit: photoartforums.com).

Construction laborers

Construction laborers (photo credit: article.wn.com).

Street sweepers

Street sweepers (photo credit: article.wn.com).

Garbage collectors

Garbage collectors (photo credit: denr.gov.ph).

Communist insurgency in the Philippines

Communist insurgency in the Philippines (photo credit: philippinenews.com).

Muslim insurgency in the Philippines

Muslim insurgency in the Philippines (photo credit: philippinenews.com)

 

 
 
Advertisements